Infraestructures metropolitanes

El territori metropolità disposa de sis grans tipus d'infraestructures: de transport, energètiques, de residus, del cicle de l'aigua, la infraestructura verda i les xarxes de telecomunicacions (TIC). L'AMB té un paper molt important per garantir un funcionament qualitatiu dels serveis metropolitans i per promoure'n millores de manera permanent.

Rondes

Estat del trànsit, obres, gestió, manteniment i informació de servei sobre les Rondes metropolitanes.

Evolució del territori

Mapa comparatiu del territori entre el 1956 i el 2014