Programa de beques de formació

Un aspecte més del servei públic que persegueix l'administració metropolitana s'articula a través de la col·laboració amb els centres d'ensenyament per a la formació pràctica dels futurs professionals del país.

Convenis de cooperació

L’AMB promou que cada any ’estudiants de graus i màsters universitaris s’integrin en els equips tècnics que impulsen les polítiques metropolitanes, per tal que puguin conèixer de primera mà la pràctica professional en la qual s’estan formant.

L’AMB ha signat convenis marc amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).

Durant aquest any acadèmic s’han signat convenis de pràctiques curriculars i extracurriculars amb les direccions d’Àrees i Serveis de l’AMB següents:

  • Direcció de Serveis de l’Espai Públic.
  • Direcció d’Àrea de Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals.
  • Direcció d’Àrea del Cicle de l’Aigua i Anàlisis de Polítiques Metropolitanes.
  • Direcció d’Àrea d’Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana.
  • Direcció d’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.
  • Direcció d’Àrea d’Internacional i Metròpolis Digital.
  • Direcció d’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat.
  • Oficina Tècnica de Gerència.
  • Secretaria General.

I per fer-lo possible, s'han establert convenis de cooperació educativa amb les universitats i escoles següents:

 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Web oficial
Escoles amb conveni:
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV)
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB)
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCP)
Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
UPC - School

 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Web oficial
Escoles amb conveni:
Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents
Escola de Postgrau

 

Universitat de Barcelona (UB)
Web oficial
Facultats amb conveni:
Facultat de Geografia i Història
Facultat de Biologia
Facultat de Química
Facultat de Física
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals

 

IBEI - Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
Web oficial