Vicepresidències

Les vicepresidències són òrgans de govern de caràcter unipersonal i complementari. Els vicepresidents i vicepresidentes són nomenats per la presidència entre els consellers metropolitans.

Funcions
La seva funció consisteix a substituir la presidència en els casos determinats per la llei, com ara vacants, absències o impediments.

Les vicepresidències també dirigeixen serveis i competències metropolitans que els hagin estat delegats per la presidència. En l'actualitat, hi ha set vicepresidències, a part de la vicepresidència executiva, amb competències en medi ambient, mobilitat i transport, planificació estratègica, urbanisme, desenvolupament social i econòmic, i internacional i cooperació.
Titulars
Càrrec Nom Grup polític
Vicepresidència Maria Miranda i Cuervas PSC-CP
Vicepresidència Lluís Mijoler Martínez  En Comú Guanyem
Vicepresidència Joan Borràs i Alborch ERC-AM
Vicepresidència Isidre Sierra i Fusté JxCAT
Vicepresidència d'Ecologia  Eloi Badia Casas  En Comú Guanyem
Vicepresidència de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat Antoni Poveda Zapata PSC-CP
Vicepresidència de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques Jordi Sánchez Escrigas ERC-AM
Vicepresidència de Desenvolupament Social i Econòmic Montserrat Ballarín Espuña PSC-CP
Vicepresidència d'Internacional i de Cooperació Ernest Maragall i Mira ERC-AM
Vicepresidència de Planificació Estratègica Jordi Martí i Grau En Comú Guanyem