Recomanacions d'ús

El parc riu Llobregat és un espai públic situat en un entorn natural i d'alta freqüentació, que requereix utilitzar-lo amb comportaments i actituds cíviques que afavoreixin el seu bon ús, la convivència, l'ordre i la neteja.

Civisme
Usuaris en bicicleta en un camí del Parc Riu Llobregat
L'espai fluvial  ofereix espais i oportunitats per a la pràctica de tota mena d'activitats de lleure, esportives i de relació social. Totes les activitats que s'hi realitzin han de respectar la integritat d'aquest espai natural i la dels seus elements, així com garantir l'equilibri dels drets d'ús de totes les persones.
  • Respecteu els camins establerts. Circular fora d'aquests i obrir-ne de nous posa en perill la integritat de l'espai. Sigueu respectuosos amb la conservació de tots els indrets i amb la neteja dels camins i les àrees de lleure.
  • Si veniu a l'espai fluvial amb les vostres mascotes heu de fer-vos responsables de netejar les seves deixalles i tenir cura que no molestin ni intimidin als altres usuaris.
  • Heu de tenir precaució en transitar per àrees que tinguin obres en curs, equips de treball i vehicles o maquinàries en funcionament. Respecteu les senyalitzacions, els rètols d'obra i les cintes de prohibició d'entrada.
Tot l'any
Podeu visitar el parc riu Llobregat en qualsevol època de l'any, però, la primavera i la tardor són èpoques especialment actives per a la fauna i flora que hi podeu trobar.

És interessant fer la visita en èpoques de l'any diferents i comparar el que s'hi veu. Durant l'estiu i al bell mig de l'hivern hi poden haver temperatures extremes, de molta calor o de fred i humitat.

Abans de cada visita informeu-vos de quines seran de les condicions atmosfèriques previstes.
Respecteu la natura
Aquest espai fluvial és un lloc de trobada entre la natura i les persones.
  • Respecteu els hàbitats naturals, la vegetació, la fauna i els seus comportaments.
  • Heu de tenir en compte que no està permès banyar-se ni agafar aigua del riu.
  • Tampoc és permès fer-hi foc ni recol·lectar o destruir vegetació o pertorbar les espècies animals presents a l'espai fluvial.