Mercat de treball

El Programa metropolità de dinamització de del mercat de treball vol donar suport tècnic i econòmic als municipis metropolitans per desenvolupar iniciatives que tinguin com a objectiu facilitar la inserció laboral i millorar les competències professionals de les persones, especialment d'aquelles amb més dificultats per inserir-se en el mercat de treball.

Document del pla suport a les polítiques socials municipals 2020-2023