Reutilització

La reutilització consisteix a donar nous usos a l'aigua un cop aquesta s'ha sanejat a les depuradores o estacions de regeneració d'aigua (ERA).

L'any 2022 el total d'aigua reutilitzada ha estat de més de 51 hm3.

Dades ambientals

Tipus i tractament

Hi ha dues maneres d'aplicar la reutilització: indirecta i directa o planificada:

 • La reutilització indirecta es duu a terme contínuament quan l'aigua depurada s'aboca al medi natural on posteriorment es pot tornar a captar i emprar per a nous usos.
 • La reutilització directa, més important a les zones costaneres, correspon al procés en què l'aigua depurada es tracta directament a l'estació de regeneració d'aigua (ERA).

 


 

El tractament per reutilitzar aigües residuals es realitza a les estacions de regeneració d'aigua (ERA) que, en la majoria dels casos, solen ser instal·lacions independents de les depuradores.

Al territori metropolità hi ha tres estacions principals de regeneració d'aigua: Gavà-Viladecans, Sant Feliu de Llobregat i el Prat de Llobregat. Segons l'ús final de l'aigua regenerada, cadascuna té un tipus de tractament o un altre.

 

 • Tractament a l'ERA

  El tractament denominat "regeneració bàsica" permet reutilitzar l'aigua per al manteniment de rius i zones humides, per a la neteja urbana i per a determinats usos industrials.

  Per exemple, a l'ERA del Prat de Llobregat, el tractament de regeneració bàsica de l'aigua consisteix en un procés de coagulació, floculació, filtració i desinfecció.

  En els casos en què també cal reduir el contingut de sals, s'apliquen tractaments específics com l'electrodiàlisi reversible. D'aquesta manera l'aigua regenerada es pot emprar per al reg agrícola.

  Per últim, en els casos en què es necessita una aigua de la màxima qualitat, s'hi aplica l'osmosi inversa amb una filtració prèvia que permet usos com la barrera contra la intrusió salina.

  L'ERA del Prat, de la qual s'ha explicat el procés de manera resumida, és una estació de regeneració d'aigua de referència europea. Té una capacitat de tractament per cobrir una demanda anual de 50 hm3, pràcticament el mateix valor que la capacitat nominal de la dessalinitzadora.

   

 • Instal·lacions vinculades

Puja
Usos

La reutilització produeix aigua regenerada que s'utilitza per a usos diferents dels relacionats amb l'aigua de consum humà, com ara el reg, la neteja urbana, els usos industrials i ambientals i la injecció d'aigua a l'aqüífer.

D'aquesta manera, l'aigua potabilitzada es pot reservar per a usos que requereixin una qualitat més elevada.

 

Reg agrícola

La regeneració proporciona aigua per al reg agrícola sense necessitat d'extreure-la dels recursos subterranis o superficials.

Precisament en èpoques de sequera és quan més cal preservar aquests recursos hídrics per a aigua potable, i la reutilització permet fer-ho. Per exemple, un tractament d'electrodiàlisi reversible permet que l'aigua procedent de l'ERA del Prat es pugui fer servir per al reg agrícola.

 

Manteniment de rius i zones humides

La reutilització de l'aigua també té beneficis ecològics. Per exemple, l'aigua regenerada de l'ERA de Gavà-Viladecans es retorna als corredors del delta del Llobregat i això possibilita restituir part dels recursos hídrics a la zona, de l'ordre de 3 hm3/any.
 

Barrera d'intrusió salina

Part de l'aigua regenerada de l'ERA del Prat de Llobregat rep un tractament d'osmosi inversa per obtenir una aigua d'alta qualitat. Aquesta aigua es retorna al delta del Llobregat mitjançant pous d'injecció profunda i s'utilitza per compensar la falca d'intrusió salina, un fenomen en què l'aigua salada del mar guanya terreny a l'aigua dolça de l'aqüífer.
 

Altres usos

L'aigua regenerada també s'usa en processos industrials, en la neteja urbana de carrers i clavegueram, en activitats lúdiques com el golf i per a usos ambientals (per exemple, aiguamolls o cabal circulant pel riu).La reutilització és, en suma, una alternativa de gran interès per incrementar la disponibilitat d'aigua en territoris amb recursos hídrics limitats, com és el cas del territori metropolità.

Puja