Taula metropolitana

La transició energètica és un procés històric inevitable que es produirà al llarg del segle XXI. Aquest procés comporta guanys per al medi ambient i l'economia i dos canvis fonamentals: la consideració cada cop més arrelada de l'energia com a bé comú i la rellevància de les fonts locals d'energia.

Definició i objectiu
Els agents energètics del futur hauran d'actuar preferentment des del poder públic i en l'àmbit local. En aquest context, l'AMB articula la transició energètica metropolitana tenint en compte que cobreix una zona densament poblada i amb un alt consum energètic.

Per fer-ho es disposa d'un fòrum de debat i grup de treball: la Taula metropolitana per a un nou model energètic. Una eina comú que ha posat en marxa, entre d'altres, un catàleg de mesures per afavorir la transició energètica que els municipis poden introduir a les ordenances municipals; estudis per a la rehabilitació d'edificis públics amb criteris NZEB (edificis de consum quasi nul); ambientalització de contractes, o aplicacions digitals com la calculadora solar que volen ajudar i reforçar aquesta transició energètica a escala metropolitana.

Aquesta Taula, creada el 29 d'abril de 2015, compta amb un referent tècnic en l'àmbit de l'energia de cadascun dels municipis metropolitans i té per objectiu l'establiment d'un mitjà d'interlocució eficient entre els municipis i l'AMB.

La Taula permet conèixer de primera mà la realitat energètica dels municipis, com a condició necessària per a poder posar en pràctica polítiques de suport a la transició energètica més efectives i útils. Per fer-ho, a la taula es posa en comú, es debaten i es comparteixen casos d'èxit, problemes comuns, barreres identificades, convocatòries per a l'obtenció de finançament i necessitats dels municipis.