Col·laboracions i adhesions

L'AMB té un ampli i distès bagatge de col·laboracions i adhesions vinculades a l'acció climàtica, des de fa molts anys. A continuació, n'esmentem algunes de les més rellevants.

Col·laboracions
Canvi climàtic
Programa d'acords voluntaris per a la reducció d'emissions de GEH, Generalitat de Catalunya. Adhesió 2011. 
Covenant of Mayors: pacte d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia. Adhesió 2012.
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Diputació de Barcelona. Adhesió 2012.
Xarxa Barcelona més Sostenible: compromís ciutadà per la sostenibilitat. Adhesió 2012.
ICLEI: xarxa de governs locals per la sostenibilitat. Adhesió 2016.
Projecte TeRRIFICA: conveni de col·laboració amb l'ACUP, per treballar elements clau d'adaptació al canvi climàtic a l'AMB. Adhesió 2019.
Cities race to zero: campanya impulsada per xarxes internacionals de governs locals com C4O, ICLEI, CGLU, etc. i emmarcada dins la COP26 i els Campions de Clima de 2020). Adhesió 2021.
CARBONtrem
Projecte realitzat en col·laboració amb Inèdit i la Fundació Fòrum Ambiental. Té la voluntat de definir, juntament amb les administracions i els gestors i empreses municipals, un protocol consensuat i voluntari de càlcul d'emissions i reducció de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) derivats de la gestió de residus.

Protocol CARBONtrem
Recerca
Treballs de recerca sobre canvi climàtic, que l'any 2016 van rebre una beca de l'AMB. Els temes objecte dels treballs eren els següents: aplicació de criteris per a l'edificació baixa en carboni; anàlisi del cicle de vida de tecnologies vinculades a la generació d'energia renovable; càlcul de les emissions difuses emeses en l'àmbit del territori metropolità, i percepció dels impactes del canvi climàtic i de la necessitat d'adaptació.

Treballs becats:

Valoració ambiental de la rehabilitació energètica de les zones menys eficients de l'AMB mitjançant ACV Sergio García
Comparació de sistemes d'obtenció d'ACS mitjançant un ACV Ignasi Herranz Lahuerta
Estudi dels usos energètics dels habitatges no vinculats a climatització David Puig Roger
Coberta experimental Berta Sarroca Agustí i Anabel Garcia Martínez
El paper de la infraestructura verda urbana en l'adaptació al canvi climàtic Adrián Cabezas Vegas i Arnau Lluch Torrents