Planificació estratègica

Planificar l'estratègia de desenvolupament del territori metropolità és un dels objectius primordials de l'AMB.

Aquest disseny d'estratègies es fa propiciant espais de consens i concertació amb els agents econòmics, socials i institucionals del territori per a la construcció de polítiques metropolitanes, així com l'elaboració de noves línies de recerca que consolidin les polítiques metropolitanes més estratègiques.

Indicadors estadístics

Indicadors Àmbits Estadístics Metropolitans (AEM)

EVAMB

Enquesta de Victimització

Màster Metròpoli 2022-2023

Estudis urbans i metropolitans

SIMBA

Sistema d'indicadors de l'IERMB