Gestió de la qualitat i del medi ambient

L'AMB disposa d'un sistema integrat de gestió de la qualitat i del medi ambient (SIGQMA), i d'altres sistemes específics, amb l'objectiu de garantir que la prestació de serveis al ciutadà sigui eficient, competent i sostenible.

Aquests sistemes de gestió queden definits en forma documental a través de polítiques que es regeixen per unes directrius comunes i, procediments i instruccions específiques.

  •  

    SIGQMA Política de qualitat i medi ambient, requisits per a projectes públics de construcció i documents urbanístics.

     

    Sistemes específics El laboratori de l'AMB, la inspecció ambiental de l'aigua i la mobilitat i el transport.