Espais fluvials

Els trams baixos dels rius Llobregat i Besòs discorren pel territori metropolità conformant espais públics de gran valor natural, paisatgístics i d'ús lúdic i de servei. Es tracta de dos corredors naturals que vertebren l'àrea metropolitana.

Rius

Els rius Llobregat i Besòs han sigut objecte de diferents solucions de recuperació del seu valor com a espais públics dins el territori metropolità de Barcelona:

 • En el cas del riu Llobregat, l'AMB ha coordinat i actuat en el procés de recuperació d'aquest espai fluvial amb la creació del Parc Riu Llobregat.
 • En el cas del riu Besòs, la recuperació ha vingut impulsada des dels ajuntaments i l'AMB.
 • Parc Riu Llobregat
  Riu Llobregat


  El tram metropolità del riu Llobregat té una longitud de 30 km i travessa el territori de setze municipis, des del Pont del Diable a Martorell fins a la seva desembocadura en el mar. Dins d'aquest àmbit s'està recuperant, ecològicament i socialment, un espai complex on les infraestructures i els serveis conviuen amb el medi natural i les activitats de lleure.

  Parc Riu Llobregat
  Webapp "Llobregatinfo"

 • Parc Fluvial del Besòs
  Riu Besòs


  El Parc Fluvial del Besòs forma part del Consorci del Besòs. En els seus darrers 5 km és una zona d'ús públic que discorre dins la llera del riu Besòs, des del pont de la B-20 i Can Zam Nord a Santa Coloma de Gramenet fins el pont del ferrocarril a Sant Adrià de Besòs. A la zona asfaltada es pot passejar a peu i en bicicleta. En el marge esquerre, l'amplada permet disposar de carril bici senyalitzat.

  Consorci del Besòs

Projectes i obres

Àmbit Llobregat

El Parc Riu Llobregat és fruit d'un projecte de transformació territorial obert que s'ubica a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'àmbit d'actuació s'allarga des del pont del Diable de Martorell al Delta del Llobregat i inclou, a més de l'espai fluvial principal del riu, les connexions amb les rieres que li són tributàries i els accessos als principals nuclis urbans situats a l'entorn immediat del Llobregat. Es tracta en conjunt d'un àmbit complex de més de 1.000 ha de superfície, profundament alterat i amb greus desequilibris ecològics, tant funcionals com estructurals.