Presentació

Presentació
La Biblioteca de l'AMB

La Biblioteca té un fons especialitzat en les àrees en les quals l'AMB té competències, que són territori, habitatge, ecologia, mobilitat i desenvolupament social i econòmic. A més, inclou altres recursos de caire més transversal, com els relacionats amb el dret i la funció pública. El fons bibliogràfic, format per uns 14.500 títols, i els serveis que ofereix, estan destinats, bàsicament, a donar suport al desenvolupament de les funcions pròpies del personal de l'AMB.

Missió

Aportar informació als treballadors de l'AMB per facilitar-los el desenvolupament de les seves funcions i preservar i divulgar el fons bibliogràfic de l'entitat. 

Visió

Donar visibilitat al fons bibliogràfic, en especial a les publicacions editades per l'AMB.

Temes d'especialitat

  • Àrees metropolitanes
  • Territori
  • Habitatge
  • Ecologia
  • Mobilitat
  • Desenvolupament social i econòmic
Catàlegs col·lectius

Els catàlegs col·lectius agrupen els catàlegs de diverses biblioteques i els mostren des d'un mateix punt d'accés: 

Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya
WorldCat

Memòries biblioteca