Fluxos de mobilitat municipals

Dades de mobilitat dels municipis metropolitans provinents de Bigdata

A partir de les dades obertes disponibles a la pàgina web del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), per a cada municipi de l'AMB s'han calculat matrius de fluxos, per a cada setmana de l'any 2022 i fins al març de 2023. S’obté el volum de desplaçaments, en dies feiners i dies festius, per tots els orígens i les destinacions amb alguna relació de mobilitat amb aquest municipi durant aquelles setmanes. L'origen i la destinació estan donats a nivell dels districtes del MITMA per tota la província de Barcelona i, per la resta dels districtes, estan classificats com a "Fora de la província de Barcelona".

Fitxa tècnica i llicència

Autor: Direcció de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB i l'Institut Metròpoli.

Col·laboradors: MITMA.

Llicència de dades obertes del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana


Puja