Acord per al govern de l'AMB

L'Acord per al govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es va signar el 24 juliol del 2019. Aquest acord és el resultat de les eleccions municipals del mateix any i de la seva plasmació en els òrgans de l'AMB.

Acord programàtic amb 54 objectius

Prova: $provaURL