Reutilització

Reutilitzar un objecte vol dir tornar-lo a usar amb la mateixa finalitat o amb una altra abans que esdevingui un residu. L'AMB desenvolupa accions i propostes en aquesta línia i promou un canvi en els hàbits de consum de la població a través de programes de sensibilització que fomenten l'ús dels productes fins que realment hagin esgotat la seva vida útil.

El programa "Millor que nou" se centra en dos eixos principals. Impulsa la reparació d'aparells i objectes espatllats i promou la compravenda i l'intercanvi de productes de segona mà amb l'objectiu d'allargar-ne la vida útil. Aquest programa està integrat per dos projectes: "Reparat, millor que nou" i "Millor que nou, 100 % vell".

Web del programa
Reparació
Sovint, els aparells i els objectes espatllats ja no s'arreglen sinó que es llencen. Amb el projecte "Reparat millor que nou" l'AMB treballa per canviar aquesta pràctica i posa a l'abast de tothom els coneixements per fer reparacions senzilles. D'aquesta manera, es contribueix a produir menys residus i a estalviar recursos i diners.Vídeo cursos del "Millor que Nou"

Web del projecte "Reparat!"

"Reparat, millor que nou" és un projecte totalment consolidat. El centre "Reparat" va començar a funcionar l'any 2009 i en l'actualitat és un servei metropolità de referència per a la ciutadania pel que fa a l'autoreparació. Aquest equipament ambiental és obert a tothom i s'hi ofereix de manera gratuïta l'assessorament i les eines necessàries per reparar els objectes que s'hi porten.

"Reparat millor que nou" als municipis

A mitjan 2012 es va posar en funcionament una ampliació del projecte "Reparat millor que nou" a diversos municipis metropolitans. Així, s'han organitzat tallers d'autoreparació de diferents modalitats a demanda tant dels mateixos ajuntaments com d'entitats i associacions cíviques. La iniciativa ha tingut molt bona acollida i s'han dut a terme nombrosos tallers, en general en el context d'esdeveniments municipals i especialment en el marc de la Setmana Europea de Prevenció.

A més dels tallers d'autoreparació, l'AMB fa difusió dels establiments professionals on s'arreglen objectes i aparells molt diversos.

Cercador de reparadors professionals

Puja
Mercats d'intercanvi i segona mà
Molt sovint un producte vell pot fer el mateix servei que un de nou. No obstant això, els consumidors no hi estan acostumats i no saben on trobar productes de segona mà de qualitat.

Per aquest motiu, el projecte "Millor que nou, 100 % vell" es dedica també a difondre els establiments i els mercats de venda i intercanvi d'objectes usats.

Cercador de botigues de segona mà

També dóna suport a les fires de segona mà i a les xarxes d'intercanvi d'objectes entre particulars.

Agendes de fires, mercats i xarxes d'intercanvis


Puja