Dades

Evolució històrica puntual de la suma de la intensitat del trànsit en els dos sentits de les rondes i evolució diària del trànsit en cada ronda.

Evolució de la intensitat de trànsit
Gràfic Trànsit Rondes

 

 

Evolució horària del trànsit a la Ronda de Dalt
Gràfic Evolució dies laborals (dades 2022 RD)

 

Gràfic Evolució dies festius (dades 2022 RD)

 

 

Evolució horària del trànsit a la Ronda Litoral
Gràfic Evolució dies laborals (dades 2022 RL)

 

Gràfic Evolució dies festius (dades 2022 RL)