Dades

Evolució històrica puntual de la suma de la intensitat del trànsit en els dos sentits de les rondes i evolució diària del trànsit en cada ronda.

Evolució de la intensitat de trànsit
Gràfic Trànsit Rondes
Evolució horària del trànsit a la Ronda de Dalt
Gràfic Evolució horària del trànsit a la Ronda de Dalt 2014

Gràfic Evolució dies festius (dades 2019)
Evolució horària del trànsit a la Ronda Litoral
Gràfic Evolució horària del trànsit a la Ronda Litoral 2014

Gràfic Evolució dies festius (dades 2019 RL)