Actuacions

L'AMB realitza tot un seguit de projectes de millora i construcció de noves instal·lacions per al tractament dels residus. L'objectiu és disposar d'un model més sostenible i que doni un servei millor en la gestió dels residus metropolitans.


Els projectes i actuacions de millora prioritzen la recuperació, la reutilització, el reciclatge i la valorització dels materials i fraccions aprofitables, i minimitzen la necessitat d'aplicar tractaments finalistes.

Les actuacions inclouen proves pilot amb noves maneres de tractar els residus i actuacions en matèria de gestió de manera que, entre altres millores, es puguin reduir les emissions de pudors i pols.

Actuacions de millora

Sobre instal·lacions existents.

Noves instal·lacions

 • Centre d'intercanvi d'objectes entre particulars
  Objectius Fomentar l'intercanvi de materials entre particulars
  Descripció El centre disposarà dels següents serveis:
  • Mercat permanent d'intercanvi per a particulars i empreses
  • Mercat d'intercanvi virtual
  • Sala polivalent
  • Oficines per als treballadors que gestionin els serveis del centre
  • Reserva d'espai per a magatzem, neteges i tractaments o futures ampliacions de serveis