Pla d'abastament d'aigua a poblacions

L'AMB té competències del servei de distribució d'aigua potable fins al consumidor, les quals realitza mitjançant concessions amb 9 empreses subministradores. Per al correcte funcionament tant de les actuacions realitzades a la xarxa de subministrament, com de les inversions que hi són associades, és convenient la definició de què són els Plans directors d'abastament.

Criteris
Els plans han de complir els següents criteris per tal que l'usuari final rebi l'aigua en la qualitat i la quantitat necessàries:
  • Garantia global de l'abastament.
  • Alta qualitat de l'aigua distribuïda.
  • Màxima flexibilitat global del sistema de subministrament.
  • Garantia local de l'abastament.
  • Subministrament a les zones en desenvolupament.
  • Màxima eficiència en l'explotació del sistema.
Algunes d'aquestes actuacions requereixen una actuació prèvia a la xarxa competència de l'Agència Catalana de l'Aigua.