Mesura per la COVID-19Recull de serveis disponibles que estan implementant les administracions locals, supramunicipals i els agents socials per fer front a l'actual crisi sanitària. Els recursos estan destinats a les persones en situació de més vulnerabilitat del territori metropolità

Serveis del municipis
 

Pla ApropAMB (ajuntaments metropolitans)

Polítiques socials

La cohesió social és un dels objectius de l'AMB i és el principi a través del qual es defineixen les polítiques d'assistència als municipis metropolitans per combatre la vulnerabilitat i l'exclusió social. Els tres eixos principals d'aquesta política són la lluita contra la pobresa energètica, la tarifació social i la dinamització del mercat de treball.

Una de les eines per abordar la cohesió social és el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 que s'emmarca en el desenvolupament dels objectius 1 i 2 de l'Acord per al Govern de l'AMB per al període 2019-2023. Aquest Pla està dotat amb 30.000.000 € i s'estructura en dos programes: Dinamització del mercat de treball i Foment de la cohesió social.

Tanmateix, per fer front a la covid-19, l'AMB ha posat en marxa el Pla ApropAMB, un pla que es gestiona de manera compartida amb l'Agència de Desenvolupament Econòmic, s'estructura en 3 programes i 8 línies de treball i que té una dotació econòmica total de 16,6 M€ i està dirigit als ajuntaments metropolitans

ApropAMB

$escapeTool.html($alt)

Document del pla suport a les polítiques socials municipals 2020-2023

$escapeTool.html($alt)

Indicadors socials

$escapeTool.html($alt)