Espais verds

La xarxa de parcs i espais naturals és un conjunt d'espais públics de referència ciutadana que completa el cinturó verd de les ciutats. Aquesta xarxa té un paper important per connectar les petites places i els jardins urbans amb els grans sistemes naturals. Es tracta d'indrets de gran vàlua tant pels seus valors naturals, ambientals i paisatgístics com per la seva funció social.

Parcs, platges i espais fluvials
El valor dels espais naturals i els parcs i platges metropolitanes es multiplica quan s'aprofiten les sinergies que s'estableixen entre si. Si es busquen relacions i continuïtat es poden crear itineraris no motoritzats per anar a peu o amb bicicleta. Durant els darrers anys han proliferat iniciatives que exploten aquestes possibilitats, com són les vies verdes promogudes pel Consell Comarcal del Barcelonès, els itineraris del Llobregat i el Besòs, l'anell verd de Sant Boi o els itineraris al voltant del passeig de les Aigües a Collserola.

Actualment, la xarxa metropolitana de parcs està formada per 34 parcs repartits en 25 municipis, amb una superfície total de 200 ha. Des dels seus inicis, durant la dècada de 1970, la xarxa no ha parat de créixer.

Infraestructura verda metropolitana


En funció de l'origen i la situació, distingim entre parcs integrats als nuclis urbans, parcs associats a zones forestals i jardins històrics i botànics. El Jardí Botànic de Barcelona és un lloc de referència i experimentació que trasllada els resultats obtinguts al conjunt de la xarxa de parcs metropolitans.

A més dels parcs de la xarxa metropolitana hi ha altres parcs gestionats a escala municipal. L'AMB participa en molts d'aquests amb projectes continguts en el seu pla d'inversions, tot coordinant-se amb els serveis municipals.

La gestió de la xarxa verda recau, en molts casos, en els consorcis dels espais naturals, unes entitats amb un gran bagatge que recullen l'experiència de les principals institucions que hi intervenen.

Puja