Context


 

FEDER

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és un fons estructural de la Unió Europea que té com a finalitat corregir els desequilibris regionals i reforçar la cohesió econòmica, social i territorial.

El FEDER finança programes d'inversió de set anys, en els quals la Comissió Europea i els governs estatals i regionals tenen una responsabilitat compartida. Les comunitats autònomes dissenyen i gestionen els programes operatius del FEDER.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va signar, el 30 d’agost del 2017, un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions dins dels eixos prioritaris 2, 4 i 6 del Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020.

Així, els projectes que ha executat l’AMB en el marc d’aquest conveni han estat 10 i s’han emmarcat en els tres eixos següents:

 • Eix 2 Millorar l'ús i la qualitat de les TIC: on s’ha implementat la Plataforma Smart City i s’han integrat nous serveis compartits de Tecnologies Smart per a la seva aplicació en l'àmbit metropolità.
 • Eix 4 Afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni: amb l’augment de l'eficiència energètica d'edificis i infraestructures públiques com el canvi de lluminàries per LEDS en els túnels de les Rondes o la de noves instal·lacions fotovoltaiques i punts de recarrega elèctrica en el territori metropolità, així com, el desplegament de la zona de baixes emissions a l'àrea metropolitana de Barcelona o l’ampliació de la xarxa pedalable metropolitana Bicivia. 
 • Eix 6 Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos: on s’han finançat diferents actuacions de recuperació socioambiental en els rius Besòs i Llobregat i de restauració i de millora de sis parcs metropolitans amb valor patrimonial i de recuperació del patrimoni cultural i industrial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

La inversió total dels 10 projectes aprovats en el marc d’aquest conveni arriba als 64 milions d’euros amb una despesa subvencionable de 49,6 milions d’euros, la meitat finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. 
 

Projectes FEDER AMB


Puja
Xarxa Metropolitana de Patrimoni

La xarxa metropolitana de patrimoni s’emmarca en aquest conveni amb dos projectes diferents i dins de l’objectiu temàtic 6, que consisteix en contribuir a la conservació del medi ambient i el patrimoni cultural: 

Nom projecte FEDER Inversió econòmica Subvenció FEDER aprovada
Xarxa metropolitana de patrimoni industrial i cultural 9.427.580,19 € 3.424.492,26 €
Rehabilitació de parcs metropolitans amb valor patrimonial 2.850.000,00 € 1.177.685,95 €
Total 12.277.580,19 € 4.602.178,20 €

 

Dins d’aquests projectes, trobem les 11 actuacions de la denominada xarxa metropolitana de patrimoni, que han estat cofinançades pel FEDER i pels diferents ajuntaments: 

 

 • Restauració de Can Bagaria com a escola de música (Cornellà de Llobregat).
 • Rehabilitació de l’edifici de la Unió de Cooperadors (Gavà).
 • Projecte del mòdul C de l'edifici El Molí (Molins de Rei) .
 • Reforma interior de la Casa Larratea (Montcada i Reixac).
 • Restauració de les façanes oest i est i rehabilitació de les cobertes de llevant de l’església del monestir de Sant Cugat del Vallès (Sant Cugat del Vallès).
 • Restauració i millora del parc de Torreblanca (Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern).
 • Restauració i millora del parc de Can Vidalet (Esplugues de Llobregat).
 • Restauració i millora del parc de Can Mercader (Cornellà de Llobregat).
 • Restauració i millora del parc de Can Solei i de Ca l’Arnús (Badalona).
 • Restauració i millora del parc de Can Buxeres (l’Hospitalet de Llobregat).
 • Restauració i millora del parc de les Aigües (Montcada i Reixac).

La xarxa metropolitana de patrimoni neix amb l’objectiu de donar valor al patrimoni cultural metropolità i al seu llegat històric. S’han rehabilitat parcs i edificis per adequar-los a la societat del segle XXI i alhora promoure’n la dinamització com a actiu dins l’oferta turística metropolitana. 


Puja