Aula Ambiental

L'Aula Ambiental és un espai de suport per a les activitats educatives i lúdiques de caire ambiental adreçades a escoles, famílies i públic general que tenen lloc al parc i també serveix de punt de trobada i magatzem. La principal singularitat d'aquests equipaments és la ubicació, ja que relacionen en un mateix punt la ciutat, les persones i el medi natural. D'aquesta manera, ajuden a reforçar els vincles dels ciutadans amb el seu entorn més proper, alhora que aprenen i descobreixen els valors dels parcs i platges metropolitans.