Cicle dels materials

El cicle dels materials comprèn totes les activitats d'extracció de matèries primeres, manipulació o fabricació de productes, ús o consum i gestió dels residus d'aquest consum. Les competències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona se centren bàsicament en la fase de tractament i abocament de residus domèstics. Tot i això, l'entitat també intenta influir sobre les altres parts del cicle amb campanyes de prevenció i reducció.

Gràfic


Fases del cicle
El cicle dels materials és un procés que pot ser obert o tancat en funció de si els residus es poden reintroduir al cicle com a matèries primeres o secundàries o bé si s'han de dipositar al medi i no es poden reaprofitar. 

Tancar el cicle, és a dir, aprofitar els residus com a matèries primeres secundàries, és més sostenible perquè disminueix la disposició de residus i evita l'extracció de noves matèries.

El cicle dels materials té dues fases:
  • Primera fase: comprèn totes aquelles activitats que generen residus, com l'extracció de matèries primeres, la fabricació de productes i l'ús i consum que se'n fa.
  • Segona fase: està relacionada amb la gestió d'aquests residus i inclou la recollida, el tractament i l'abocament.
Al territori metropolità, l'AMB s'encarrega de coordinar la recollida selectiva i de vetllar pel tractament adequat de cada fracció, dos processos que faciliten el tancament del cicle dels materials i n'afavoreixen la sostenibilitat. L'AMB també disposa de sistemes de recuperació d'energia a partir de residus i d'instal·lacions de deposició controlada per a tots aquells residus que no es poden recuperar materialment.