WaysTUP!

Participació de la ciutadania i el comerç

Planta de compostatge

WaysTUP! (Value chains for disruptive transformation of urban biowaste into biobased products in the city context) és un projecte que vol ser transformador pel que fa als sistemes d'innovació en valorització de residus. És a dir, el seu principal objectiu és demostrar que els residus orgànics municipals poden esdevenir nous bioproductes d'alt valor afegit.

Per comprendre la percepció que la ciutadania i els comerços tenen dels residus orgànics, la bioeconomia i l'economia circular, el Consorci del projecte ha elaborat una enquesta per a cada grup d'interès.

Aquest projecte està cofinançat per la Comissió Europea.

WaysTUP!'s partners