Innovació i projectes

Participació en diferents projectes d'investigació amb l'objectiu d'innovar en tecnologies i solucions sostenibles, en l'àmbit de la gestió dels residus urbans, per tal de promoure l'economia circular.

Pipeta i tubs d'assaig de laboratori representant Innovació i projectes

Projectes estratègics

Projectes de col·laboració