Adaptació

Contra el canvi climàtic es despleguen estratègies en dues direccions: la mitigació dels seus efectes (accions que ajudin a reduir els efectes de la petjada del carboni) i l'adaptació a les condicions futures d'aquest canvi. En aquest sentit, l'adaptació significa realitzar actuaccions prèviament a que es donin els efectes adversos del canvi climàtic i i prendre les mesures adequades per prevenir o minimitzar els danys dels diferents impactes associats.

PACC 2018-2030

Un element clau de l'adaptació al canvi climàtic és la resiliència. En el context metropolità, el camí cap a la resiliència implica treballar per un model i territori resilient en tots els àmbits, amb un patró de desenvolupament sostenible en el temps i respectuós amb l'entorn des d'un punt de vista global. En aquest camí i per definir les mesures d'acció, cal tenir molt en compte aquelles àrees, estructures i col·lectius més vulnerables al canvi climàtic i en els quals els impactes derivats d'aquest puguin ser majors.

El Pla d'adaptació al canvi climàtic de l'AMB (2018-2030) forma part del Pla Clima i Energia 2030 de l'AMB.

Les polítiques i accions d'adaptació han de ser assumides per cada municipi segons les seves característiques, els riscos diferents als que s'enfronta i la seva estructura competencial. L'escala local i supralocal són aquí especialment rellevants, posant de manifest el paper clau que hi juga l'AMB.

Descarregar el PACC 2018-2030

Plans locals

L'AMB, com a coordinador del nou Pacte Integrat d'Alcaldes pel Clima i l'Energia (PACES) i en el marc del Pla metropolità d'adaptació al canvi climàtic 2015-2020 (PACC), ha elaborat plans locals d'adaptació al canvi climàtic en set municipis metropolitans: Viladecans, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Gavà i Sant Just Desvern. 

PLACC Esplugues de Llobregat

PLACC L'Hospitalet de Llobregat

PLACC Molins de Rei

PLACC Prat de Llobregat

PLACC Sant Feliu de Llobregat

PLACC Sant Adrià del Besòs

PLACC Sant Joan Despí

PLACC Sant Just Desvern

PLACC Santa Coloma de Gramenet

PLACC Tiana

PLACC Viladecans

Refugis climàtics

La xarxa metropolitana de refugis climàtics (XMRC) agrupa els equipaments municipals, com ara biblioteques, centres cívics, escoles, i els espais públics, com ara grans parcs, que poden proporcionar condicions de confort tèrmic en episodis de temperatures extremes.

Serveix per facilitar a la ciutadania, i en especial a la població més vulnerable a la calor extrema, espais adequats per recuperar-se de l'estrès tèrmic que provoquen les altes temperatures sobre el cos humà.

Consultar la XMRC
Prova: $provaURL