Planificació

Per donar més bon servei als ciutadans existeixen un seguit de plans i programes que tenen l'objectiu de fer més eficient el cicle de l'aigua des de la moderació, l'estalvi i la reutilització, i d'avançar cap a un model més sostenible.