Aigua

L'aigua és un recurs escàs i indispensable per a la vida i per al desenvolupament harmònic i sostenible de les activitats econòmiques. Per això, l'AMB aplica un model de gestió i consum d'aigua basat en els principis de moderació, eficiència, estalvi i reutilització.