El refugi climàtic de la Dra. Shiva

Imatge de l'activitat
Subject:
Parks
Type:
Activitat a l'entorn
Public:
Formació reglada, Families
When:
From to (Save)
Promoters:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programme:
Compartim un futur

Registration

Description

En l'activitat es treballa els concepte de canvi climàtic i l'adaptació de les persones i ciutats a les noves condicions. Davant de les altes temperatures, els participants hauran de buscar zones de confort tèrmic, en especial per a les persones vulnerables com poden ser els infants o les persones grans, i els parcs i zones verdes es presenten com a candidates per ser refugis climàtics.

Mitjançant l'anàlisi amb els sentits i equips de mesura, l'alumnat podrà aprendre què és un refugi climàtic i decidir si el parc o localització on es desenvolupa l'activitat pot esdevenir-ne un d'adient.

Les explicacions, dinamització i recursos de l'activitat són en català. Les explicacions també poden ser en castellà. En cas d'anglès i francès, cal consultar.

Consultar activitats prèvies i posteriors al catàleg.

Durada

2 hores

Horaris

L'activitat s'ofereix de dilluns a divendres, matí i tarda.

Inscripcions

Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions.
El període d'inscripcions de cada temporada s'inicia l'1 de juliol.
Durant el mes d'agost no hi ha servei educatiu.

Requeriments/Material imprescindible

 • Calçat còmode
 • Gorra i protector solar
 • Aigua i esmorzar

Continguts curriculars

Objectius

1. Conèixer les conseqüències del canvi climàtic:
 • Aprendre què és el canvi climàtic i com ens afecta
 • Conèixer els diferents elements que afecten a la resiliència/adaptació dels éssers vius
 • Entendre els diferents graus de vulnerabilitat al canvi climàtic
2. Posar en valor els espais verds urbans, especialment com a refugis climàtics
 • Reflexionar sobre el benestar i el confort tèrmic:
 • Proposar accions que ajudin a mitigar els efectes del canvi climàtic
 • Proposar elements que ens ajudin a tenir un millor confort tèrmic en un espai verd urbà (ombra, làmines d'aigua, paviments drenants i amb materials que no retinguin la calor...)
3. Ser proactius en les problemàtiques ambientals:
 • Crear propostes d'adaptació per al centre escolar i les llars
 • Comprometre's en una acció de canvi en l'àmbit domèstic/quotidià 
Competències bàsiques
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria
 • Competència social i ciutadana 

Metodologia
 • Metodologia activa
 • Treball grupal cooperatiu
 • Participació 

Adaptació a NESE

L'activitat està adaptada per a persones amb necessitats educatives especials i/o amb mobilitat reduïda.

Related publications