900652/17 - Obres per a l'execució del projecte de contrucció d'una barrera hidràulica, fases 1 i 2, a l'entorn del dipòsit controlat de Can Planas a Cerdanyola del Vallès.

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
al terme municpal de Cerdanyola del Vallès.
Termini d'execució:
Serà de, com a màxim, 10 mesos, inclòs el període de les quatre setmanes sense obres que ha de transcórrer entre les fases 1 i 2 i que ha de servir per avaluar els resultats de la fase 1. Aquest termini començarà a comptar l'endemà de la signatura de l'acta de replanteig i sempre i quan hagi estat aprovat el Pla de Seguretat i Salut.
Pressupost de licitació:
410.967,49 € sense IVA

Data de l'última modificació 23.05.2018 / 14:46

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
12.329,02
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
30.10.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
30.10.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Altres requisits especifics: Es preveu una condició especial d'execució relativa a la presència d'un tècnic expert en hidrogeologia.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
04.10.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&10/022017018970.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
09.11.17 12:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
28.11.17 14:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
09.11.17 12:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
28.11.17 14:30

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECOTR DEL AGUA S.A.U.
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
Data de formalització de contracte:
16.05.18

Renúncia desestimació