900652/17 - Obres per a l'execució del projecte de contrucció d'una barrera hidràulica, fases 1 i 2, a l'entorn del dipòsit controlat de Can Planas a Cerdanyola del Vallès.

Volver
Tipo de procedimiento:
Abierto
Tipo de contrato:
Obras
Tipo de tramitación:
Ordinaria
Entidad adjudicadora:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lugar de ejecución:
al terme municpal de Cerdanyola del Vallès.
Plazo de ejecución:
Serà de, com a màxim, 10 mesos, inclòs el període de les quatre setmanes sense obres que ha de transcórrer entre les fases 1 i 2 i que ha de servir per avaluar els resultats de la fase 1. Aquest termini començarà a comptar l'endemà de la signatura de l'acta de replanteig i sempre i quan hagi estat aprovat el Pla de Seguretat i Salut.
Presupuesto de licitación:
410.967,49 € sin IVA

Fecha de la última modificación 23.05.2018 / 14:46

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatoria de licitación

Criterios de valoración de las ofertas:
Vegeu plec
División por lotes y números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garantías exigidas

Provisional:
12.329,02
Definitiva:
5% del presupuesto de adjudicación

Clasificación/Solvencia

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Vegeu plec

Documentación e información

Obtención de la documentación y la información:
Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependencia que tramita:
Contractació
Fecha límite de obtención de documentación e información:
30.10.17

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación:
30.10.17 11:00
Documentación a presentar:
Vegeu plec
Lugar de presentación:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener su oferta:
2 mesos
Admisión de variantes:
Vegeu plec

Información adicional

Altres requisits especifics: Es preveu una condició especial d'execució relativa a la presència d'un tècnic expert en hidrogeologia.

Gastos de publicidad

A càrrec de l'adjudicatari

Publicación en diarios oficiales

Boletín Oficial de la Provincia:
Fecha de publicación:
04.10.17
Anuncio:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&10/022017018970.pdf&1

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Apertura Sobre núm. 2:
Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
09.11.17 12:30
Apertura Sobre núm. 3:
Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
28.11.17 14:30

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Apertura Sobre núm. 2

Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
09.11.17 12:30

Apertura Sobre núm. 3

Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
28.11.17 14:30

Clasificación y requerimiento

Licitador mejor clasificado:
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECOTR DEL AGUA S.A.U.
Documentació:

Adjudicación

Empresa adjudicataria:
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
Documentació:

Formalización de contrato

Empresa adjudicataria:
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
Fecha de formalización del contrato:
16.05.18

Renuncia desestimación