Expedient 1534/16

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei dels treballs d'assessorament, gestió de continguts i seguiment en el marc del "programa metropolità de suport a les politiques socials municipals" a l'AMB
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
CENTRE RECURSOS D'INICIATIVES I AUTOOCUPACIÓ, SL
Termini de la pròrroga:
22/02/2020
Import pròrroga (IVA exclòs):
47.500,00 €
Prova: $provaURL