Expediente 1534/16

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Servei dels treballs d'assessorament, gestió de continguts i seguiment en el marc del "programa metropolità de suport a les politiques socials municipals" a l'AMB
CENTRE RECURSOS D'INICIATIVES I AUTOOCUPACIÓ, SL
Prova: $provaURL