Pròrrogues i resolucions

En compliment dels articles 8.1.f) i 13.1.e) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen els contractes prorrogats i resolts de l'ÀMB.

Llistat complert de contractes prorrogats de l'AMB (Última actualització: 02/12/2019)
Llistat de resolucions de contractes (Última actualització: 02/12/2019)
 • Expedient 3283/13

  Empresa pròrroga: VIDACAIXA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Data pròrroga: 28.05.19

 • Expedient 2413/16

  Empresa pròrroga: ARTES GRAFICAS AUXLIARES DEL LIBRO SL | Data pròrroga: 15.05.19

 • Expedient 2413/16

  Empresa pròrroga: ARTES GRAFICAS AUXLIARES DEL LIBRO SL | Data pròrroga: 10.05.19

 • Expedient 900451/17

  Empresa pròrroga: DISWORK SL | Data pròrroga: 06.05.19

 • Expedient 1853/16

  Empresa pròrroga: PROTECCION DE PATRIMONIOS,SA | Data pròrroga: 09.04.19

 • Expedient 900201/18

  Empresa pròrroga: MOHN S.L | Data pròrroga: 06.04.19

 • Expedient 901300/16 (LOT 1)

  Empresa pròrroga: LYRECO ESPAÑA, SA | Data pròrroga: 05.04.19

 • Expedient 900965/18

  Empresa resolució: MOIX SERVEIS I OBRES S.L. | Data adjudicació: 13.03.19

 • Expedient 2094/14

  Empresa pròrroga: QUIRON PREVENCION, SLU | Data pròrroga: 12.03.19

 • Expedient 1534/16

  Empresa pròrroga: CENTRE RECURSOS D'INICIATIVES I AUTOOCUPACIÓ, SL | Data pròrroga: 13.02.19

 • Expedient 765/2014

  Empresa pròrroga: RICOH ESPAÑA, SLU | Data pròrroga: 18.12.18

 • Expedient 900459/15

  Empresa pròrroga: ROGASA, CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U | Data pròrroga: 17.10.18

 • Expedient 2387/15

  Empresa pròrroga: SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA | Data pròrroga: 06.07.18

 • Expedient 900134/16

  Empresa pròrroga: SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA | Data pròrroga: 06.07.18

 • Expedient 2000/15

  Empresa pròrroga: Solidança treball empresa d'inserció S,L | Data pròrroga: 25.05.18

 • Expedient 900197/16

  Empresa pròrroga: SPAI INNOVA ASTIGITAS S.L | Data pròrroga: 15.05.18

 • Expedient 2091/14

  Empresa pròrroga: SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A | Data pròrroga: 21.03.18

 • Expedient 1381/15

  Empresa pròrroga: METROPOCOMPOST S.L. | Data pròrroga: 27.02.18

 • Expedient 901428/16

  Empresa pròrroga: CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U. | Data pròrroga: 21.02.18

 • Expedient 582/15

  Empresa pròrroga: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A | Data pròrroga: 25.01.18