Participació al Som Elèctrics

Back

| Subject: Fotolineres

Type: Transició energètica

Ponència a la jornada


La Direcció de Serveis Ambientals de l'administració metropolitana van presentar el projecte de fotolineres que s'està implantant al territori metropolità. 

Related links