Agenda Metropolitana Intercultural

Conveni entre l'AMB i la Universitat Pompeu Fabra

Technical details

  • Subjects:
    Social Cohesion
  • Status:
    En curs
  • Type / Subtype:
    Polítiques socials / Convivència
  • Municipality:
Descripció

Mitjançant la signatura d'un conveni entre l'AMB i la Universitat Pompeu Fabra, s'ha iniciat una línia  de treball per impulsar l'elaboració de l'Agenda Metropolitana Intercultural.

L'objecte d'aquesta col·laboració és crear un espai de debat i de transferència de coneixement entre l'àmbit acadèmic i l'Administració local al voltant del concepte d'interculturalitat i de la seva implementació en les polítiques públiques.

Jornades

Fruit del conveni signat entre ambdues parts l’any 2022 es va celebrar la primera Jornada que va significar un punt de trobada amb els diferents agents, on es va parlar sobre els diversos objectius i eixos de treball que cal incloure en l'Agenda.  Un any després, es va celebrar la segona jornada de treball, amb l’objectiu de seguir treballant per la transferència de coneixement  entre l’àmbit acadèmic i de l’Administració local al voltant del concepte d’interculturalitat i la seva implementació en les polítiques públiques

Primera sessió de treball per impulsar l'elaboració de l'Agenda Metropolitana Intercultural

Segona sessió de treball per impulsar l’elaboració de l’Agenda Intercultural Metropolitana