Agenda Metropolitana Intercultural

| Tema: Polítiques socials

Sessió de treball sobre implementació de polítiques d’interculturalitat

Agenda Metropolitana Intercultural

El passat dijous 26 d’octubre es va celebrar la segona jornada de treball per impulsar l'elaboració d'una Agenda Metropolitana Intercultural.

L’objectiu de la sessió era crear un espai de debat i de transferència entre l’àmbit acadèmic i de l’Administració local al voltant del concepte d’interculturalitat i la seva implementació en les polítiques públiques. 

La sessió va ser organitzada per la Càtedra Re-Generation del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, amb el suport de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB.

 

Ponències i diàlegs

A la jornada hi van assistir una trentena de persones de diferents àmbits de treball: tècnics municipals dels àmbits de la convivència i la ciutadania, i entitats socials i del món universitari. Va tenir tres parts diferenciades:

  • Una primera part amb una ponència inaugural amb el títol “Comunidades urbanas y relaciones intra e intergeneracionales en clave intercultural”, a càrrec del Sr. Gunther Dietz, professor-investigador titular de la Universitat Veracruzana.
  • Una segona part, en la qual l’àmbit acadèmic va presentar les principals conclusions sobre el concepte d’interculturalitat en el món local, a càrrec del Sr. Miquel Rodrigo, catedràtic de la UPF; la Sra. Mònica Figueras, professora titular i coordinadora del grup de Recerca en Joventut, Societat i Comunicació (JOVIS) de la UPF; el Sr. Carles Feixa, catedràtic d’Antropologia de la UPF; la Sra. Pilar Medina, professora agregada i coordinadora grup de Recerca Critical Communication (CRITICC) de la UPF, i la Sra. Celia Premat, investigadora de la UPF. 
  • Finalment, es va desenvolupar una taula rodona amb membres dels equips tècnics locals dels municipis que han participat en aquest treball: la Sra. Laura Gavilán, de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat; la Sra. Isabel Copetudo, de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet; el Sr. Sergi Torres, de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i la Sra. Lidia Montero, de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Dels diàlegs i converses posteriors es va extreure la necessitat de:

  • Treballar sota una òptica transversal dins de les organitzacions
  • Incloure el relat intercultural en la comunicació institucional
  • Visibilitzar i valoritzar la feina dels professionals de la intervenció a escala local 
  • El conflicte com a font per desenvolupar nous projectes i iniciatives que donin resposta des de la innovació social
  • Repensar la relació entre Administració i entitats ciutadanes en un moment que requereix relleu generacional i en què les noves formes de relació tendeixen a l’atomització i a la individualització.

Posteriorment a aquesta jornada es farà un treball de retorn als municipis amb la informació i  els materials generats pels participants, per complementar els continguts i disposar d’un material validat per tots els agents implicats. 

L’Agenda Metropolitana Intercultural és una proposta teòrica, estratègica i metodològica que combina el diàleg entre l’àmbit acadèmic, el món local i els agents socials al voltant de la interculturalitat. 

Aquest projecte s’emmarca en el conveni entre l’AMB i la Universitat Pompeu Fabra que es va signar el passat mes de maig. 

Enllaços relacionats
Projectes relacionats