FP Dual

T'agradaria aprendre i treballar alhora? L'FP dual és el que busques

Capçalera

L'FP dual a la metròpolis de Barcelona

El principal avantatge de l'FP és que l'alumne està un temps dins de l'empresa i tot allò que està aprenent de forma teòrica i pràctica també a l'institut ho pot implementar dins de l'empresa. Així, l'FP dual permet potenciar la inserció laboral, reduir l'atur i combinar estudis amb pràctica laboral.

A la metròpolis de Barcelona l'FP dual s'ofereix a 93 centres, s'imparteixen un total de 75 títols, on es preveuen 1.000 hores de pràctiques en empreses. A més, al voltant de més de 1.000 empreses de diferents sectors econòmics estan implicades en aquesta modalitat d'aprenentatge.

El rol dels municipis en l'impuls de l'FP dual
Dubtes sobre l'FP dual?
 • Què és l'FP dual?
  Una modalitat de formació professional en què tant el centre educatiu com l'empresa són responsables de la formació l'alumne.
 • Què aporta l'FP dual a l'alumnat?
  Aprèn al centre educatiu i alhora a l'empresa en situacions reals, obté experiència professional formant part de l'equip de l'empresa, obté una beca/contracte amb remuneració i més oportunitats d'inserció laboral (70 %) dins la mateixa empresa o en el mateix sector professional.
 • Quins avantatges té l'FP dual per a l'empresa?
  Adapta continguts i forma alumnes en la cultura de l'empresa, facilita la contractació i el relleu generacional i promou la responsabilitat social.
 • Com funciona l'estada a l'empresa?
  El centre educatiu i l'empresa formalitzen un conveni de col·laboració en què s'acorden les activitats formatives, calendari, horari, lloc de treball a l'empresa i tutors per al seguiment. Amb l'FP dual (1.320 hores d'aprenentatge a l'aula - 1.000 hores de pràctiques empresa) les hores d'aprenentatge a l'empresa són més del doble que en la formació professional (1.600 a l'aula - 400 de pràctiques).
 • Com s'estableix la relació de l'alumne amb l'empresa?
  La relació de l'aprenent amb l'empresa s'estableix via contracte de treball per a la formació i aprenentatge amb alta a la Seguretat Social com a treballador d'un any com a mínim amb una retribució pactada segons conveni, o bé via beca (acord entre empresa+centre+aprenent) amb alta a la Seguretat Social com a becari i una retribució pactada.
 • Sabies que en altres països de la Unió Europea s'aplica també aquesta modalitat de formació professional?
  Mentre que a Alemanya el 40 % dels estudiants d'FP realitzen el seu aprenentatge professional en la modalitat dual, a l'àrea metropolitana aquesta xifra, respecte del total de matriculats en FP, només arriba al 5 %.