Apps and digital tools 139

Search for apps and digital tools
 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Environment
  Inventory of Metropolitan Beaches

  AMB is responsible for the management, promotion and maintenance of all elements on the beaches

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Environment
  Inventory of the Metropolitan Parks Network

  Metropolitan Parks managed by the Metropolitan Area of Barcelona (AMB) with the inventory of elements in them

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial studies
  Land Use Map 1956

  Delimitació dels usos del sòl del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a escala 1:50.000 a l'any 1956

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial studies
  Land Use Map 1977

  Delimitació dels usos del sòl del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a escala 1:50.000 a l'any 1977

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial studies
  Land Use Map 1990

  Delimitació dels usos del sòl del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a escala 1:50.000 a l'any 1990

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial studies
  Land Use Map 2000

  Delimitació dels usos del sòl del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a escala 1:50.000 a l'any 2000

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Territorial studies
  Land Use Map 2006

  Delimitació dels usos del sòl del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a escala 1:50.000 a l'any 2006

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Economy
  Metropolitan investment catalogue

  Representació dinàmica les oportunitats potencials d'inversió disponibles a l'àrea metropolitana.

 • Normativa urbanística metropolitana
  Searchers
  Normativa urbanística metropolitana

  Normativa d'aplicació als municipis on és vigent el Pla General Metropolità de Barcelona.