Exp. 901034/17 - REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DEL PAVELLÓ ESPORTIU NOU A SANTA COLOMA DE GRAMENET

Tornar

Avís

Avís 3: L'obertura del Sobre número 1 (LEMA), será el dia 06/10/2017 a les 12:30 hores a l'AMB, Edifici A planta 7 (Sala de Plens). La documentació que s'obrirà será la relativa als criteris avaluables mitjançant un judici de valor. Avís 2: "Esdevenint evident que la solvència tècnica o professional requerida a la clàusula 13 del plec de clàusules administratives particulars no és congruent amb l'objecte de la present licitació s'adverteix que existeix un error material al redactat. L'exigència d'experiència anterior en la realització de projectes i direcció d'obres d'una instal·lació esportiva s'hauria de dirigir a nova planta i/o rehabilitació d'un pavelló esportiu cobert de > de 2.000 m2) en els darrers 10 anys. (rectificació publicada al BOPB del 28/08/17) Avís 1: Està prevista una visita al propi edifici (Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 22-24. Santa Coloma de Gramenent) el dia 07/09/17 a les 9:00 hores. Les empreses interessades en realitzar la visita hauran de contactar amb el Sr. Oriol Ribera (oribera@amb.cat) i Pilar Quiros (pquiros@amb.cat).-----

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Veure plecs
Termini d'execució:
5 mesos
Pressupost de licitació:
91.310,30 € sense IVA

Data de l'última modificació 27.02.2018 / 14:54

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
29.09.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
29.09.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional


BOPB Rectificació error material de data 28 d'agost de 2017

Les propostes hauran de ser anònimes, s'hauran de presentar amb un lema, veure clàusules 12 i 13 del plec de clàususules administratives particulars.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
31.07.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&07/022017015559.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
14.11.17 11:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
14.11.17 11:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
14.11.17 11:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
14.11.17 11:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
080ARQUITECTURA S.L.P.
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
080ARQUITECTURA S.L.P.
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
080ARQUITECTURA S.L.P.
Data de formalització de contracte:
19.02.18

Renúncia desestimació