Exp. 901034/17 - REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DEL PAVELLÓ ESPORTIU NOU A SANTA COLOMA DE GRAMENET

Volver

Aviso

Avís 3: L'obertura del Sobre número 1 (LEMA), será el dia 06/10/2017 a les 12:30 hores a l'AMB, Edifici A planta 7 (Sala de Plens). La documentació que s'obrirà será la relativa als criteris avaluables mitjançant un judici de valor. Avís 2: "Esdevenint evident que la solvència tècnica o professional requerida a la clàusula 13 del plec de clàusules administratives particulars no és congruent amb l'objecte de la present licitació s'adverteix que existeix un error material al redactat. L'exigència d'experiència anterior en la realització de projectes i direcció d'obres d'una instal·lació esportiva s'hauria de dirigir a nova planta i/o rehabilitació d'un pavelló esportiu cobert de > de 2.000 m2) en els darrers 10 anys. (rectificació publicada al BOPB del 28/08/17) Avís 1: Està prevista una visita al propi edifici (Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 22-24. Santa Coloma de Gramenent) el dia 07/09/17 a les 9:00 hores. Les empreses interessades en realitzar la visita hauran de contactar amb el Sr. Oriol Ribera (oribera@amb.cat) i Pilar Quiros (pquiros@amb.cat).-----

Tipo de procedimiento:
Abierto
Tipo de tramitación:
Ordinaria
Entidad adjudicadora:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lugar de ejecución:
Veure plecs
Plazo de ejecución:
5 mesos
Presupuesto de licitación:
91.310,30 € sin IVA

Fecha de la última modificación 27.02.2018 / 14:54

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatoria de licitación

Criterios de valoración de las ofertas:
Vegeu plec
División por lotes y números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garantías exigidas

Provisional:
No se requiere
Definitiva:
5% del presupuesto de adjudicación

Clasificación/Solvencia

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Vegeu plec

Documentación e información

Obtención de la documentación y la información:
Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependencia que tramita:
Contractació
Fecha límite de obtención de documentación e información:
29.09.17

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación:
29.09.17 11:00
Documentación a presentar:
Vegeu plec
Lugar de presentación:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener su oferta:
2 mesos
Admisión de variantes:
Vegeu plec

Información adicional


BOPB Rectificació error material de data 28 d'agost de 2017

Les propostes hauran de ser anònimes, s'hauran de presentar amb un lema, veure clàusules 12 i 13 del plec de clàususules administratives particulars.

Gastos de publicidad

A càrrec de l'adjudicatari

Publicación en diarios oficiales

Boletín Oficial de la Provincia:
Fecha de publicación:
31.07.17
Anuncio:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&07/022017015559.pdf&1

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Apertura Sobre núm. 2:
Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
14.11.17 11:00
Apertura Sobre núm. 3:
Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
14.11.17 11:00

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Apertura Sobre núm. 2

Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
14.11.17 11:00

Apertura Sobre núm. 3

Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
14.11.17 11:00

Clasificación y requerimiento

Licitador mejor clasificado:
080ARQUITECTURA S.L.P.
Documentació:

Adjudicación

Empresa adjudicataria:
080ARQUITECTURA S.L.P.
Documentació:

Formalización de contrato

Empresa adjudicataria:
080ARQUITECTURA S.L.P.
Fecha de formalización del contrato:
19.02.18

Renuncia desestimación