Exp.900085/17 - REDACCIÓ DEL PROJECTE, L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I EL PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL AMB CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LA REFORMA DE L'EDIFICI DE LA UNIÓ DE COOPERADORS A GAVÀ

Tornar

Avís

Avís 2: Ateses les consultes sobre l'àmbit d'actuació i els límits de la parcel.la de l'equipament pel que fa al plantejament de l'accés adaptat a l'edifici que es requereix, es posa de manifest que la proposta pot ser oberta en aquest aspecte. En altres termes, la solució proposada pot comptar amb la totalitat de la parcel.la per elaborar la memòria descriptiva i il·lustrativa i, en definitiva, el plantejament tècnic en el marc de la present licitació. Avís 1:S'ha incorporat a l'apartat "Documentació associada" un document que recull diversos aclariments dels plecs que regeixen la present licitació.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Veure plecs
Termini d'execució:
Veure plecs
Pressupost de licitació:
83.529,80 € sense IVA

Data de l'última modificació 18.07.2017 / 16:43

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
Garantia provisional: 2.505,89
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
18.04.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
18.04.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
31.03.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&03/022017005262.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
25.04.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
23.05.17 11:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
25.04.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
23.05.17 11:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
MERITXELL INARAJA I GENIS
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
MERITXELL INARAJA I GENIS
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
MERITXELL INARAJA I GENIS
Data de formalització de contracte:
14.07.17

Renúncia desestimació