Exp.900085/17 - REDACCIÓ DEL PROJECTE, L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I EL PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL AMB CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DE LA REFORMA DE L'EDIFICI DE LA UNIÓ DE COOPERADORS A GAVÀ

Volver

Aviso

Avís 2: Ateses les consultes sobre l'àmbit d'actuació i els límits de la parcel.la de l'equipament pel que fa al plantejament de l'accés adaptat a l'edifici que es requereix, es posa de manifest que la proposta pot ser oberta en aquest aspecte. En altres termes, la solució proposada pot comptar amb la totalitat de la parcel.la per elaborar la memòria descriptiva i il·lustrativa i, en definitiva, el plantejament tècnic en el marc de la present licitació. Avís 1:S'ha incorporat a l'apartat "Documentació associada" un document que recull diversos aclariments dels plecs que regeixen la present licitació.

Tipo de procedimiento:
Abierto
Tipo de contrato:
Servicios
Tipo de tramitación:
Ordinaria
Entidad adjudicadora:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lugar de ejecución:
Veure plecs
Plazo de ejecución:
Veure plecs
Presupuesto de licitación:
83.529,80 € sin IVA

Fecha de la última modificación 18.07.2017 / 16:43

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatoria de licitación

Criterios de valoración de las ofertas:
Vegeu plec
División por lotes y números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garantías exigidas

Provisional:
Garantia provisional: 2.505,89
Definitiva:
5% del presupuesto de adjudicación

Clasificación/Solvencia

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Vegeu plec

Documentación e información

Obtención de la documentación y la información:
Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependencia que tramita:
Contractació
Fecha límite de obtención de documentación e información:
18.04.17

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

Fecha límite de presentación:
18.04.17 11:00
Documentación a presentar:
Vegeu plec
Lugar de presentación:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, edificio A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener su oferta:
2 mesos
Admisión de variantes:
Vegeu plec

Gastos de publicidad

A càrrec de l'adjudicatari

Publicación en diarios oficiales

Boletín Oficial de la Provincia:
Fecha de publicación:
31.03.17
Anuncio:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&03/022017005262.pdf&1

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Apertura Sobre núm. 2:
Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
25.04.17 11:30
Apertura Sobre núm. 3:
Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
23.05.17 11:00

Apertura y valoración

Entidad:
Área Metropolitana de Barcelona
Calle 62, núm 16 - 18, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Apertura Sobre núm. 2

Lugar:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
25.04.17 11:30

Apertura Sobre núm. 3

Lugar :
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Fecha y hora de la apertura:
23.05.17 11:00

Clasificación y requerimiento

Licitador mejor clasificado:
MERITXELL INARAJA I GENIS
Documentació:

Adjudicación

Empresa adjudicataria:
MERITXELL INARAJA I GENIS
Documentació:

Formalización de contrato

Empresa adjudicataria:
MERITXELL INARAJA I GENIS
Fecha de formalización del contrato:
14.07.17

Renuncia desestimación