Exp. 900218/17 - FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, TRASLLAT I RETIRADA DE PLATAFORMES D'EMBARCAMENT D'AUTOBÚS DE DIVERSOS MUNICIPIS DE L'ÀMBIT METROPOLITÀ.

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Subministrament
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Veure plecs
Termini d'execució:
Veure plecs
Pressupost de licitació:
462.809,92 € sense IVA

Atenció!

S'està consultant una versió obsoleta.
Consultant versió 1.5 (versió actual 1.6)

Data de la modificació 20.11.2017 / 15:10

Publicació de l'adjudicació

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
Garantia provisional: 13.884,30 euros
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
07.09.17
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
07.09.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Anunci licitació tramés al DOUE el 10/07/2017.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
13.07.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270891-2017:TEXT:ES:HTML
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
19.07.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&07/022017013935.pdf&1
Boletín Oficial del Estado:
Data de publicació:
18.07.17
Anunci:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-B-2017-44477.pdf

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sobre 2: oferta econòmica. Sala de Plens de l'AMB. Edifici A 7ª planta
Data i hora d'obertura:
18.09.17 12:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sobre 2: oferta econòmica. Sala de Plens de l'AMB. Edifici A 7ª planta
Data i hora d'obertura:
18.09.17 12:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
EL ALMACEN DEL PRODUCTO RECICLADO S.L.
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
EL ALMACÉN DEL PRODUCTO RECICLADO S.L.
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
EL ALMACÉN DEL PRODUCTO RECICLADO S.L.

Renúncia desestimació