Expedient 900459/17 (LOT3)

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei de repartiment de les targetes metropolitanes de tarificació social i ambiental del transport (LOT 3: Passi metropolità d'acompanyant, targeta verda i provisionals de tots tipus i municipis
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL
Termini de la pròrroga:
Fins 31/12/2020
Import pròrroga (IVA exclòs):
27.610,14 €