Expediente 900459/17 (LOT3)

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Servei de repartiment de les targetes metropolitanes de tarificació social i ambiental del transport (LOT 3: Passi metropolità d'acompanyant, targeta verda i provisionals de tots tipus i municipis
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL