Expedient 900451/17

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei de personal auxiliar dels edificis seu de l'AMB.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
DISWORK SL
Termini de la pròrroga:
07/08/2021
Import pròrroga (IVA exclòs):
316.384,99 €
Prova: $provaURL