Expedient 900201/18

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers entre el nucli urbà i les platges del municipi de Viladecans
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
MOHN S.L
Termini de la pròrroga:
Fins 08/09/19
Import pròrroga (IVA exclòs):
26.800,00 €
Prova: $provaURL