Expedient 765/2014

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Lloguer, instal·lació i manteniment dels equips multifuncionals de l'AMB.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
RICOH ESPAÑA, SLU
Termini de la pròrroga:
1 any
Import pròrroga (IVA exclòs):
48.400,00 €
Prova: $provaURL